اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

آخرین برگشتی

کارگردان:

امیر احمد انصاری

داستان شرخری را روایت می كند كه مادرش به خاطر كارهایی كه می كند از او راضی نیست. او هنگام وصول آخرین چك بر گشتی در موقعیتی قرار می گیرد كه...