اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

داشتن

کارگردان:

بیژن میرباقری

دکتری با پسر کوچکش زندگی می کند.پسرک طی حادثه ای از دست می رود. اما در ماشین ضارب پسری به همراه مادرش حضور دارد.مادر او نیز می میرد و پسرک زنده می ماند.به تدریج دکتر سعی می کند تا این پسر را جایگزین حضور پسر خود کند که ...