اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

سایاب

مریم دختری پرورشگاهی است که در یک خانواده ثروتمند زندگی میکند. چندی پیش یک تیغ ماهی در گلویش گیر کرده اما پدر و مادرش با شلنگ آب او را نجات می دهند و این موضوع باعث میشود او به آب دلبستگی زیادی پیدا کند و همیشه یک بطری آب همراه داشته باشد . او همیشه رویای آب و سایه ای را می بیند که او را تعقیب میکند. در بیداری هم همیشه مردی موتور سوار با کلاه ایمنی او را تعقیب میکند.