اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مرگ در می زند

کارگردان:

مصطفی رزاق کریمی

  پیرمرد تنهایی است که دور از فرزندانش زندگی می کند . او با جوانی آشنا می شود که او هم دچار مشکلات زیادی دارد .برخورد این دو نفر  باعث تحول در زندگی آن ها می شود  و...