اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

مکتب امام

تهیه‌کننده:

سعید عباسی

مقام معظم رهبری مکتب امام را بر اساس سه موضوع معنویت ، عقلانیت و عدالت برشمردند. این برنامه بر اساس سخنان افراد مختلف سیاسی، علمی و دانشگاهی در رابطه با مکتب امام و سخنان مقام معظم رهبری مستندی تهیه کرده است.

معرفی برنامه

کاری از گروه معارف شبکه سه سیما  که در سه قسمت تهیه شده است