اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

آخرین مقاومت

کارگردان:

کیم جی وون

"ری اون" پلیس پیری است که به عنوان کلانتر یک شهر کوچک مرزی در حال خدمت است. در پی فرار یک قاچاقچی بسیار خطرناک از دست مامورین اف.بی.آی و تصمیم به فرار او از طریق همین شهر کوچک مرزی پای ری به ماجرا کشیده می شود  و ...