اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

استاد

کارگردان:

تسیو هارک

  شی لوم یک استاد هنرهای رزمی است که درامریکا مشغول بکار طبابت سنتی است. یکی از شاگردان او به قصد نابودی او با وی مبارزه میکند و او را مجروح می نماید. استاد فرار می کند و از طرفی جت لی برای پیوستن به استاد خود وارد امریکا میشود که دربدو ورود وسایلش توسط چند جوان به سرقت میرود   و...