اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

به امید دیدار

کارگردان:

جفری اِنتووِن

سه جوان معلول كه یكی از آنها قطع نخاع ، دیگری فلج  و سرطان هم دارد  و سومی نابینا است با یكدیگر دوست هستند . آنها آرزوی مسافرت دارند   لذا تصمیم می گیرند تا با همدیگر سفر كنند. خانواده یکی از آنها  به علت بیماری شدید فرزندش با سفرش مخالفند اما  ...
  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه