اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

تاریکی

کارگردان:

سانجای لی لا  بان سالی

خانواده مك نلی صاحب فرزند معلولی می شوند و او را میشل می نامند. میشل نوزادی نابینا وناشنواست. خانواده مک نلی در نگه داری میشل مستاصل شده و برای پرورش و تربیت مناسب وی معلمی حرفه ای  را استخدام می کنند. آقا ساهایی معلم کودکان استثنایی است. او به خانه خانواده مک نلی نقل مکان کرده و با روش های خاص خود به تعلیم میشل می پردازد و...
  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه