اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

تبدیل شوندگان 1

نیروهای بیگانه به زمین باز میگردند تا سام و یکیرا دستگیر کنند . وقتی قهرمان جوان به منشاء ترانسفورمها پی می برد وبه ارش می پیوندد تا با دشمنان بجنگد.
  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه