اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

شکارچی استخوان

کارگردان:

فیلیپ نویس

قاتل براساس کتابی که 20 سال قبل نوشته شده دست به قتل های  زنجیره  ای می زند و در هریک از آنان با استفاده از استخوان های مقتولان علایمی برای پلیس برجای می گذارد که آنها را به محل جنایت بعدی راهنمایی می کند