اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

نقد و بررسی فیلم دله دزدهای فروشگاه با حضور مسعود فراستی، خسرو نقیبی و محمد تقی فهیم (27-02-98)

نقد و بررسی فیلم دله دزدهای فروشگاه با حضور مسعود فراستی، خسرو نقیبی و محمد تقی فهیم (27-02-98)

هفت - نقد و بررسی فیلم دله دزدهای فروشگاه با حضور مسعود فراستی، خسرو نقیبی و محمد تقی فهیم
  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنجشنبه
  • جمعه

معرفی برنامه

نقد و بررسی فیلم دله دزدهای فروشگاه با حضور مسعود فراستی، خسرو نقیبی و محمد تقی فهیم

زمان پخش : 27-02-98