اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

بخش تحقیقات - قسمت 7

بخش تحقیقات - قسمت 7

با پيدا شدن جنازه يک خانم به نام «ديان» (که با دريانوردی آشنا بود) در کنار ساحل، بخش تحقيقات برای کشف حقيقت تحقيق می ‌کند

معرفی برنامه

بخش تحقیقات - قسمت 7

با پيدا شدن جنازه يک خانم به نام «ديان» (که با دريانوردی آشنا بود) در کنار ساحل، بخش تحقيقات برای کشف حقيقت تحقيق می ‌کند