اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

از کودکان خود انتظار غیر واقعی نداشته باشیم

از کودکان خود انتظار غیر واقعی نداشته باشیم

مراتب رشد و تعالی کودک در سال های ابتدایی زندگی شکل می‌گیرد و صبر و تحمل در ارتباط با کودکان در این سنین بسیار حائز اهمیت است

آرشیو‌ کلیپ ‌ها

بیشتر