اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
آبی ها و خاکستر

آبی ها و خاکستر

آبی ها و خاکستر آرشیو

کارگردان:

فریدون فرهودی

آبی ها و خاکستر را بیشتر بشناسید
سه تن امدادگر به نام های طاهره ,ملیکا و مهتاب در بیمارستانی در منطقه جنگی خدمت می کنند .فیلم به حوادثی که برای این سه امدادگر رخ می دهد مانند مجروح شدن و همچنین کمک به مجروحان جنگی در شهر هویزه و خرمشهر می پردازد.