اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
آخرین برگشتی

آخرین برگشتی

آخرین برگشتی آرشیو

کارگردان:

امیر احمد انصاری

آخرین برگشتی را بیشتر بشناسید
داستان شرخری را روایت می كند كه مادرش به خاطر كارهایی كه می كند از او راضی نیست. او هنگام وصول آخرین چك بر گشتی در موقعیتی قرار می گیرد كه...