اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
داشتن

داشتن

داشتن آرشیو

کارگردان:

بیژن میرباقری

داشتن را بیشتر بشناسید
دکتری با پسر کوچکش زندگی می کند.پسرک طی حادثه ای از دست می رود. اما در ماشین ضارب پسری به همراه مادرش حضور دارد.مادر او نیز می میرد و پسرک زنده می ماند.به تدریج دکتر سعی می کند تا این پسر را جایگزین حضور پسر خود کند که ...