اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
شوی آزادی

شوی آزادی

شوی آزادی آرشیو

تهیه‌کننده:

حسین سبتی

شوی آزادی را بیشتر بشناسید
این مجموعه به بازخوانی وضعیت احزاب( ملیون ، مردم ،پان ایرانیست ، کانون مترقی ، حزب ایران  نوین   و  رستاخیز ) در  دوره پهلوی دوم میپردازد و   چگونگی تولد ، فرایند و انحلال هر یک از آنها  را بررسی می نماید. همچنین  نقش احزاب در انتخابات مجلس شورای ملی و سنا را به تصویر می کشد .