اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
فرار از جهنم

فرار از جهنم

فرار از جهنم آرشیو

کارگردان:

شفیع آقا محمدیان

فرار از جهنم را بیشتر بشناسید
سیامك كه در آرزوی رفتن به خارج است تنها موفق به پیدا كردن كاری در یك سفارتخانه در تهران می شود كه وقتی ازدواج می كند به دلیل مخالفت همسرش با شغل او، به رانندگی در آژانس می پردازد. روزی سیامك با یك تلفن از طرف آقای هانتن به فرودگاه می رود و یك مسافر خارجی به نام آقای مك لور را نزد آقای هانتن می برد و ...