اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
ذکر

ذکر

ذکر آرشیو

ذکر را بیشتر بشناسید
30 قسمت 4 دقیقه ای به صورت میان برنامه  و شامل تصویرسازی های گرافیکی و حدیث خوانی و صحبت های کارشناسی درباره موضوعات ماه رمضان در فضایی سه بعدی است و همچنین خواندن دلنوشته و مناجات هایی از علیرضا کنگرلو را به همراه گرافیک دو بعدی دربر می گیرد.