اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
آرواره های کوسه

آرواره های کوسه

آرواره های کوسه آرشیو

کارگردان:

استیون اسپیلبرگ

آرواره های کوسه را بیشتر بشناسید
در شهرکی ساحلی، کوسه سفید بزرگی با حملاتش آب های ساحل را ناامن کرده است و گروه کوچکی مصمم می شوند تا آنرا شکار کنند و ....