اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
آن سوی جنگل شروود

آن سوی جنگل شروود

آن سوی جنگل شروود آرشیو

کارگردان:

پیتر دلوسه

آن سوی جنگل شروود را بیشتر بشناسید
رابين هود و دوستانش برعليه ظلم و ستم پرنس جان و داروغه می جنگند . پدر رابين هود توسط داروغه مالکوم کشته می شود . رابين نوجوان است و در جنگل زندگی می کند . او سالها بعد با گروهی از دوستانش ، پرنس جان و داروغه را از بين ببرند و ...