اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
باجه تلفن

باجه تلفن

باجه تلفن آرشیو

کارگردان:

جوئل شوماخر

باجه تلفن را بیشتر بشناسید
داستان فیلم  درباره ستیو یک خبرنگار جوان است که در پی شهرت و تماس با بازیگران مشهور میباشد و در این راه به دروغ متوسل میشود تا خود را به آنان نزدیک کند و گاهی مطالب غیرواقعی در مجله خود به چاپ میرساند. او که هر روز از تلفن عمومی به همسر خود زنگ میزند ، متوجه میشود مردی او را زیر نظر دارد و از جایی نزدیک باجه تلفن با او تماس گرفته و وی را تهدید میکند که...