اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
داستان مغز

داستان مغز

داستان مغز آرشیو

داستان مغز را بیشتر بشناسید
6 قسمت 45 دقیقه ای –محصول انگلیس-آشنایی با قسمت های مختلف مغز انسان و نوع عملکرد آن ، همچنین  نحوه ایجاد واکنش های مختلف توسط مغز در حالات و شرایط خاص و توضیحاتی پیرامون مکانیزم  فکر کردن مطرح می شود .عناوین این مستند عبارتند از :آخرین پرواز ، همه چیز در مغز ، در گرما گرم لحظه ها ، چشم ذهن ، برتر از همه  و  رشد ذهن