اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
در تعقیب  پدر خوانده

در تعقیب پدر خوانده

در تعقیب پدر خوانده آرشیو

کارگردان:

اُلیور میلکه ،

در تعقیب پدر خوانده را بیشتر بشناسید
ریتو کورلئونه که در سیسیل ریاست یک خانواده مافیایی را بر عهده دارد بسیاری از امورخلاف در این جزیره را سامان می دهد. باج گیری از کسبه, مواد مخدر و قتل کسب و کار هر روزه دارو دسته دن کورلئونه است.. اما یک روز دن کورلئونه ناگهان دچار بیماری روانی می شود و تصمیم می گیرد دست از فعالیتهای تبهکارانه و قتل و غارت بردارد. خانواده وی مجبور می شوند پدر را به آسایشگاه روانی بفرستند و...