اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
روز پس از فردا

روز پس از فردا

روز پس از فردا آرشیو

کارگردان:

رولاند اِمریچ

روز پس از فردا را بیشتر بشناسید
  مردی در یک مــوسسه علمی کار می کند . او وقتی پدیده ای جوی باعث یخبندان کره زمین می شود، پسرش را که با گروهی جوان به سفری علمی رفته اند دنبال می کند  و ...