اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
شبکه سری (رولت روسی)

شبکه سری (رولت روسی)

شبکه سری (رولت روسی) آرشیو

کارگردان:

ژوزف ویلس میر

شبکه سری (رولت روسی) را بیشتر بشناسید
کاترینا واگنر پسرش نیکلای را به سن پترزبورگ می آورد تا مزار پدرش را ببیند. اما نیکلای توسط گروهی دزدیده می شود . کاترین در جستجوی فرزندش  به نقش افراد شبه نظامی باند عقرب برمی خورد. شوهر کاترینا نیز  چون به نقش تبهکارانه آنها پی برده بود، توسط آنها  کشته شد.گروه عقرب  از ترس لو رفتن ، نیکلای واگنر را دزدیدند   اما ...