اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
شرلوک هلمز : بازی سایه ها

شرلوک هلمز : بازی سایه ها

شرلوک هلمز : بازی سایه ها آرشیو

کارگردان:

گای ریچی

شرلوک هلمز : بازی سایه ها را بیشتر بشناسید
انفجارهای پیاپی در شهرهای مهم اروپایی رخ داد این انفجارها در آلمان و فرانسه وانگلستان اتفاق افتاده است وبه نظر شرلوک هولمز این اتفاقات توسط پروفسور جیمز موریاتی انجام میشود .شرلوک متوجه میشود جیمز موریاتی یک کارخانه بزرگ اسلحه سازی در آلمان را خریداری کرده است تا با وقوع جنگ احتمالی بتواند سود سرشاری به دست آورد و حالا شرلوک هولمز تصمیم میگیرد تا جلوی جیمز موریاتی را بگیرد و..........