اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
فروشنده

فروشنده

فروشنده آرشیو

فروشنده را بیشتر بشناسید
مارسل که در يک نمايشگاه اتومبيل کار می کند،هميشه پيگير ماجرای تعطيل شدن کارخانه کاغذ سازی شهرش نيز هست. او دختر و نوه ای دارد که برای انجام کاری در رابطه با نمايشگاه اتومبيل سفری می روند که  در جاده دچار سانحه می شوند و جانشان را از دست می دهند . پس از آن مارسل  ....