اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
فوران عظیم

فوران عظیم

فوران عظیم آرشیو

کارگردان:

مت کود

فوران عظیم را بیشتر بشناسید
پارک يلواستون در منطقه ای واقع است که چشمه های آب گرم آن گردشگرها را به سوی خود جذب می کند. اما به زودی اتفاقات ناهنجار برای بعضی گردشگرها و رفتار عجيب حيوانات پارک، چارلی يانگ نگهبان پارک را به کنجکاوی وا می دارد. اتفاقات مشابهی و اين بار با شدت بيشتری رخ می دهد که از جمله منجر به در خطر قرار گرفتن جان کلر، دختر چارلی و تمام مردم اين منطقه می شود و ...