اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
مارکوپولو

مارکوپولو

مارکوپولو آرشیو

کارگردان:

کیوین کونر

مارکوپولو را بیشتر بشناسید
داستان سفر جهانگرد معروف مارکوپولو به همراه خدمتگزارش  پدرو به چین است که در عهد وی کسی به وجودش باور نداشت . مارکوپولو پس از رسیدن به چین در دربار  قوبیلای خان ، 20 سال در آن خطه زندگی کرد و به اکتشافات مختلف پرداخت و سپس به ونیز بازگشت . کتاب خاطرات او تغییرات ژرفی در غرب ایجاد کرد.