اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
یادآوری کامل

یادآوری کامل

یادآوری کامل آرشیو

کارگردان:

  لن وایز من

یادآوری کامل را بیشتر بشناسید
کره زمین به غیر از دو منطقه مختلف در دو نیمکره شمالی و جنوبی غیر قابل سکونت شده است . یک منطقه محل سکونت مجمع کنترل مرکزی است که سعی دارد قسمت دیگر را که مستعمره نام دارد به تصرف خود در آورد و پس از نابودی ساکنان آن ، دنیای جدیدی همراه با زندگی رایانه ای با حضور رباتها به وجود بیاورد . "کارال"(داگلاس) که ساکن مستعمره و کارگر ساده ای در کارخانه ربات سازی واقع در مجمع کنترل مرکزی است با یادآوری اندکی از گذشته حذف شده از حافظه اش ، متوجه میشود که سالها به عنوان مأموری برای اهداف ضد بشری مجمع کنترل مرکزی فعالیت داشته است  و ...