اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
خط پایان

خط پایان

خط پایان آرشیو

تهیه‌کننده:

محمدعلی طالبی

کارگردان:

محمدعلی طالبی

خط پایان را بیشتر بشناسید
خليل سمندر کارگر يک کارگاه توليدي شيفتة دوچرخه سواري و عضويت در باشگاه ايران جوان است. او با وساطت هوشنگ، فرزند محمدي رييس باشگاه ايران جوان، به عنوان ذخيره وارد باشگاه و در مسابقه اي اول مي شود. اما به دليل ناراحتي قلبي از شرکت در مسابقات آسيايي تهران باز مي ماند. درهمين زمان عوامل قراب رييس باشگاه کاخ، که وابسته به دربار است، با اتومبيل محمدي را مصدوم مي کنند و ...