اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
کوه سیما

کوه سیما

کوه سیما آرشیو

تهیه‌کننده:

رایموند هواکمیان

کوه سیما را بیشتر بشناسید
باتوجه به اینکه کشورمان با میانگین ارتفاع هزار متر از سطح دریا یکی از مرتفع ترین کشور های جهان است و بیش از نیمی از سطح کشور بوسیله کوه ها احاطه شده است و دیگر نقاط نیز تحت تاثیر کوهستان های اطراف خود قرار دارند ،لذا مجموعه برنامه "کوه سیما "برای حفاظت از محیط کوهستان و جلوگیری از فاجعه های ناشی از کم توجهی افراد به محیط زیست ،به مبحث کوه و کوهستان می پردازد و کوه را به عنوان یک زیست بوم با منشا آبی،گیاهی و جانوری معرفی می نماید. مجموعه برنامه مستند "کوه سیما" به چگونگی گردشگری در کوهستان ، امداد کوهستان ، یخ نوردی ،سنگ ...