پخش زنده اپلیکیشن موبایل آسمان من آرشیو تصویری جدول پخش
ارسال فایل برنامه امروز موج شب مسابقه جدول آقای گزارشگر خلاصه دیدارها

ویژه برنامه های اربعین حسینی

Previous Next
پرده عشاق پرده عشاق    سه شنبه 10 و چهارشنبه...
توتیا توتیا   سه شنبه 10 آذر تا...
طریقت طریقت    سه شنبه 10 آذر  ساعت...
منظومه بیداری منظومه بیداری سه شنبه 10  و چهارشنبه 11آذر...
در آستان خورشید در آستان خورشید سه شنبه 10 آذر  ساعت 22:15...
سخنرانی مذهبی سخنرانی مذهبی هر روز در ساعات 6:15 و 16:00...

تامین برنامه

Previous Next
اَبر عنکبوت اَبر عنکبوت   جمعه 13 آذر - ساعت  00:00...
مختارنامه مختارنامه   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 19:00...
صدای پای من صدای پای من پنجشنبه 12- آذر - ساعت  10:15  ...
غریبه ها غریبه ها   جمعه 13 آذر - ساعت 14:15...
با طراوت با طراوت    هر روز - ساعت 06:50  ...
توهم توهم   جمعه 13 آذر - ساعت 10:15...
یک مایل در چهار دقیقه یک مایل در چهار دقیقه   جمعه 13 آذر - ساعت  19:10...
قلب ها با خبر از عاطفه اند قلب ها با خبر از عاطفه اند   چهارشنبه 11  آذر - ساعت 08:20...
مهتاب روی سکو مهتاب روی سکو   چهارشنبه 11 آذر - ساعت 14:00...

گروه ورزش

Previous Next
فوتبال برتر فوتبال برتر پخش مسابقات داخلی و ملی فوتبال...
گزارش ورزشی گزارش ورزشی    پخش مستقیم فوتبال های خارجی  ....
نود نود   دوشنبه ها - ساعت 22:30...
سه پاس سه پاس   پنجشنبه ها - ساعت 19:00  ...

گروه اجتماعی

Previous Next
امروز امروز    هر روز -  ساعت 14:30    ...
سفر بخیر سفر بخیر     چهارشنبه ها - ساعت  22:20...
مردم چی میگن مردم چی میگن   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 19:00...
مسابقه جدول مسابقه جدول   هر روز - ساعت 17:45...
موج شب موج شب    پنجشنبه ها - ساعت 23:10...
هفت هفت  هر هفته جمعه - ساعت 23:00...
دنیایی دیگر دنیایی دیگر    پنجشنبه ها  - ساعت 12:40...
مسابقه 103 مسابقه 103    جمعه ها - ساعت  20:50  ...
روی خط روی خط    یکشنبه ها - ساعت 22:20  ...

گروه معارف

Previous Next
زلال سخن زلال سخن   هر روز - ساعت  06:15...
فردایی دیگر فردایی دیگر   هر هفته جمعه - ساعت 12:20...
زلال احکام زلال احکام   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 11:45 ...
سمت خدا سمت خدا    هر روز -  ساعت  13:30  ...
بنای بندگی بنای بندگی    پنجشنبه ها - ساعت 12:15...
دعای عهد دعای عهد   هر روز - ساعت  06:00 بامداد...
دعای کمیل دعای کمیل   جمعه ها  - ساعت  01:30 بامداد...
گلبرگ گلبرگ   هر هفته پنجشنبه - ساعت 13:35...

سایر برنامه ها

Previous Next
پله هشتم پله هشتم   شنبه تا چهارشنبه - ساعت 12:15...
گلخانه گلخانه   پنجشنبه ها و جمعه ها 22:20...
متن ، حاشیه متن ، حاشیه   هر هفته شنبه - ساعت 20:00...
به روز به روز   جمعه ها - ساعت 13:30 ....