اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

آنسوی مه

کارگردان:

کارگردان  منوچهر عسگری نسب

مهدی قوامی پس از دریافت حكم فرمانداری یكی از شهرهای شمالی برای انجام وظیفه با اتومبیل شخصی عازم منطقه می شود. سه مرد كه در تعقیب او هستند،‌ مرد دیگری را، كه اتومبیلی شبیه اتومبیل قوامی دارد،‌ به قتل می رسانند. در جاده مهاجمان با دیدن قوامی متوجه اشتباه خود می شوند و او را تعقیب می كنند. شب هنگام مه غلیظی جاده را می پوشاند. مهاجمان بر اثر ریزش كوه كشته می شوند. اتومبیل قوامی نیز به دلیل مه به رودخانه سقوط می كند و ...