اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

راه بی پایان

دوچرخه سواری به نام شاهچراغی ، در راه سفر ادواری به مشهد مقدس به قهوه خانه ای دورافتاده درجاده قدیم مشهد که توسط زنی بیوه و دخترش اداره می شود. پسرنوجوان زن درتعمیرگاه کنارقهوه خانه مشغول کاراست. دراین میان مالک اصلی قهوه خانه تلاش دارد برادرمعتاد خود را به آنها تحمیل کند  و ...