اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

چشمهایش

کارگردان:

منوچهر هادی

حاوی سه داستان مستقل ازسه فردی است که هریک دارای مشکلات خاص خود هستند که درنهایت با پشت سرگذاشتن مسائل و حوادث متعدد می توانند براین مشکلات فائق آیند. اما شیطنت عده ای درچهارشنبه سوری برای همه آنها فاجعه آفرین می شود ...