اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

یک روز جمعه

کارگردان:

شفیع آقا محمدیان

شخصیتی به نام حاج ابراهیم   که نماینده فرمانداری در یکی از حوزه های انتخاباتی ریاست جمهوری است ،  علاوه بر اینکه به زندگی او پرداخته می شود اتفاق هایی که ممکن است  در یک حوزه انتخاباتی رخ دهد را  نیز به نمایش گذاشته می شود.