اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

آرواره های کوسه

کارگردان:

استیون اسپیلبرگ

در شهرکی ساحلی، کوسه سفید بزرگی با حملاتش آب های ساحل را ناامن کرده است و گروه کوچکی مصمم می شوند تا آنرا شکار کنند و ....