اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

افسانه

جک باستان شناسی ماجراجوست  که  مرتب رویایی درباره یک ژنرال و شاهزاده خانمی می بیند .رویای او نمودی عینی یافته و با شاهزاده خانم روبرو می شود .شاهزاده خانم با دیدن جک می پندارد که به وصال محبوب خود رسیده اما ....