اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

جریان

تهیه‌کننده:

فرشاد شکیبی

کارگردان:

فرشاد شکیبی

به کالبد شکافی و آسیب شناسی کلیه آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد، زنان خیابانی ،کودکان کار و... می پردازد