اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

سریال آچمز - قسمت 1

سریال آچمز - قسمت 1

مصيّب که کشاورز است و دارای لکنتِ زبان، طی اتفاقی با تراکتور در فروچاله‌ای که در زمين‌های کشاورزی ايجاد می شود، می‌افتد...

معرفی برنامه

سریال آچمز

قسمت 1

مصيّب که کشاورز است و دارای لکنتِ زبان، طی اتفاقی با تراکتور در فروچاله‌ای که در زمين‌های کشاورزی ايجاد می شود، می‌افتد...