اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

ستاره ساز

فصل دوم مسابقه بزرگ استعدادیابی ورزشی ستاره ساز با تلاش گروه ورزش شبکه سه سیما پخش میشود

دریافت قسمت های ستاره ساز (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
ستاره ساز
چهار شنبه 6 دی 1402 - 18:10:45
50 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 6 دی 1402 - 3:3:42
51 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 5 دی 1402 - 18:8:44
51 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 4 دی 1402 - 18:8:48
51 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 3 دی 1402 - 3:9:38
51 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 2 دی 1402 - 18:9:31
51 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 2 دی 1402 - 2:19:8
51 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 1 دی 1402 - 2:37:33
51 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 1 دی 1402 - 2:4:6
51 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 16:18:6
51 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 30 آذر 1402 - 2:55:39
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 18:14:35
51 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 27 آذر 1402 - 2:40:10
50 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 25 آذر 1402 - 3:11:3
50 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 24 آذر 1402 - 18:10:38
50 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 18:11:0
48 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 21 آذر 1402 - 18:10:58
50 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 20 آذر 1402 - 18:10:48
51 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 19 آذر 1402 - 18:11:2
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 16:8:48
51 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 14 آذر 1402 - 16:11:55
51 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 13 آذر 1402 - 16:14:17
51 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 12 آذر 1402 - 16:14:22
50 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 11 آذر 1402 - 17:17:10
20 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 11 آذر 1402 - 16:37:22
32 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 10 آذر 1402 - 18:7:9
52 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 2:56:16
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 18:8:43
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 2:52:55
49 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 7 آذر 1402 - 18:10:31
49 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 6 آذر 1402 - 18:10:29
52 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 5 آذر 1402 - 16:6:36
58 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 3 آذر 1402 - 18:6:14
57 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 2 آذر 1402 - 2:21:29
54 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 18:10:43
54 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 29 آبان 1402 - 18:10:59
55 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 28 آبان 1402 - 18:6:36
49 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 28 آبان 1402 - 2:36:23
59 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 27 آبان 1402 - 18:9:48
50 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 2:37:8
52 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 18:9:27
52 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 2:24:50
51 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 23 آبان 1402 - 18:9:29
51 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 22 آبان 1402 - 18:9:25
54 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 19 آبان 1402 - 18:8:47
53 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 18:9:49
52 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 2:33:25
55 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 15 آبان 1402 - 18:10:57
55 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 15 آبان 1402 - 1:26:58
48 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 14 آبان 1402 - 18:10:52
50 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 14 آبان 1402 - 1:27:56
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 18:10:22
55 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 10 آبان 1402 - 0:57:16
54 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 9 آبان 1402 - 18:10:49
54 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 8 آبان 1402 - 18:9:45
55 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 7 آبان 1402 - 19:37:8
55 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 1:43:38
50 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 3 آبان 1402 - 1:53:22
52 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 2 آبان 1402 - 3:2:14
52 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 1 آبان 1402 - 16:26:24
52 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 1 آبان 1402 - 1:34:9
56 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 30 مهر 1402 - 18:10:56
56 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 0:22:40
48 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 18:4:30
48 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 3:6:7
23 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 26 مهر 1402 - 1:21:8
51 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 25 مهر 1402 - 18:10:53
51 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 24 مهر 1402 - 18:10:38
54 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 24 مهر 1402 - 1:35:28
52 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 23 مهر 1402 - 18:11:5
50 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 23 مهر 1402 - 1:56:17
53 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 22 مهر 1402 - 18:9:38
53 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 1:23:12
48 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 1:28:45
57 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 2:25:13
46 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 2:20:25
54 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 3 مهر 1402 - 1:53:7
50 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 31 شهریور 1402 - 2:33:44
47 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 2:7:34
60 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 18:29:47
41 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 2:5:2
47 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 18:42:14
24 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 18:10:18
24 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 2:34:31
50 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 2:22:30
50 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 18:44:47
20 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 18:6:10
30 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 1:43:33
49 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:45:23
22 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:10:34
27 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 18 شهریور 1402 - 2:40:58
47 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 17 شهریور 1402 - 18:46:59
18 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 17 شهریور 1402 - 18:10:3
29 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 18:51:19
20 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 18:13:25
30 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 18:53:27
17 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 18:5:17
40 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 11 شهریور 1402 - 1:49:20
55 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 10 شهریور 1402 - 19:3:0
12 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 10 شهریور 1402 - 18:6:50
43 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 17:59:58
53 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 1:18:31
47 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 18:6:55
47 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 2:34:22
46 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 18:8:17
46 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 1:17:48
53 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 18:3:40
53 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 4 شهریور 1402 - 2:30:8
45 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 3 شهریور 1402 - 18:5:11
45 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 1:33:30
46 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 2:7:46
46 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 9:48:31
50 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 18:4:16
46 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 18:2:47
46 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 27 مرداد 1402 - 18:6:22
54 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 1:45:48
56 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 17:59:58
56 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 18:1:49
46 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 1:30:45
45 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 21 مرداد 1402 - 18:6:32
45 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 20 مرداد 1402 - 18:8:27
43 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 1:40:8
58 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 1:3:5
50 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 17:59:30
46 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 1:33:46
48 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 14 مرداد 1402 - 18:22:8
48 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 13 مرداد 1402 - 18:7:17
49 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 1:23:40
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 1:28:39
46 دقیقه
ستاره ساز - افتتاحیه
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 22:30:58
60 دقیقه
ستاره ساز - افتتاحیه
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 17:59:43
60 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 3 تیر 1402 - 1:13:15
66 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 18:8:36
70 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 18:1:17
52 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 18:21:30
49 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 1:24:31
50 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 27 خرداد 1402 - 18:5:46
50 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 27 خرداد 1402 - 1:26:12
50 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 1:28:58
51 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 18:5:10
51 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 18:6:24
49 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 18:0:38
50 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 20 خرداد 1402 - 0:37:15
50 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 19 خرداد 1402 - 18:7:14
52 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 18:0:52
49 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 5:0:28
50 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 18:5:17
50 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 18:6:51
49 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 18:10:30
50 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 13 خرداد 1402 - 0:34:46
50 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 12 خرداد 1402 - 18:5:13
51 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 1:29:36
50 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 1:43:32
50 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 18:5:49
50 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 18:4:1
52 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 1:32:0
59 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 6 خرداد 1402 - 18:5:57
59 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 18:5:26
64 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 18:6:14
58 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 1:29:22
58 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 18:5:28
60 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 1:10:17
60 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 18:1:38
56 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 4:28:4
58 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 18:13:10
58 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 18:15:28
59 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 1:36:37
58 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 18:9:48
59 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 0:22:4
57 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 18:8:28
57 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 1:40:6
56 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 18:8:25
56 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 1:28:55
58 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 18:11:36
58 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 0:14:1
59 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 1:31:57
59 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 0:42:52
57 دقیقه
ستاره ساز
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 18:5:26
57 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 1:1:36
63 دقیقه
ستاره ساز
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 0:40:16
60 دقیقه
ستاره ساز
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 1:23:54
59 دقیقه
ستاره ساز
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 4:58:14
60 دقیقه
ستاره ساز
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 17:59:40
60 دقیقه
ستاره ساز
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 1:24:58
60 دقیقه
ستاره ساز
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 18:1:52
57 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها