اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • یورو 2020
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 02:00:13
  مدت برنامه : 02:00:13
  [زنده] [مجری] محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال یورو 2020 (هلند- اتریش) [تهیه کننده] مهدی هاشمی
 • روایت همچنان باقیست
  زمان آغاز: 02:02:25
  زمان پایان : 02:13:18
  مدت برنامه : 00:10:53
  [موضوع] سخنان سردار یکتا در مورد شرکت در انتخابات***
 • نماهنگ برای ایران (انتخابات)
  زمان آغاز: 02:14:27
  زمان پایان : 02:19:28
  مدت برنامه : 00:05:01
  [موضوع] ویژه انتخابات*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • ضیافت دوست ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 02:28:16
  زمان پایان : 03:28:16
  مدت برنامه : 01:00:00
  [زنده]حرم حضرت معصومه(س)
 • سحرگاهان
  زمان آغاز: 03:34:05
  زمان پایان : 03:55:28
  مدت برنامه : 00:21:23
  [موضوع] مناجات سحرگاهی***
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 03:55:41
  زمان پایان : 04:01:14
  مدت برنامه : 00:05:33
  [موضوع] تلـاوت سوره غافر (آیات 51 تا 60) ؛ قاری: استاد محمد عباسی*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • نماز جماعت صبح
  زمان آغاز: 04:10:37
  زمان پایان : 04:16:44
  مدت برنامه : 00:06:07
  به امامت آیت ا... امامی کاشانی***
 • گزارش ورزشی (نیمه اول فوتبال)
  زمان آغاز: 04:30:00
  زمان پایان : 05:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] [مجری] [موضوع] پخش مستقیم فوتبال پرو - برزیل [تهیه کننده] مهدی هاشمی***
 • گزارش ورزشی (نیمه دوم فوتبال)
  زمان آغاز: 05:33:00
  زمان پایان : 06:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  [زنده] [مجری] [موضوع] پخش مستقیم فوتبال پرو - برزیل [تهیه کننده] مهدی هاشمی***
 • آگهی قبل از ویژه برنامه انتخابات 07:00
  زمان آغاز: 06:23:00
  زمان پایان : 06:30:01
  مدت برنامه : 00:07:01
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • ویژه برنامه انتخابات 1400
  زمان آغاز: 06:30:15
  زمان پایان : 12:24:23
  مدت برنامه : 05:54:08
  [زنده] [موضوع] ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری***
 • آگهی بین ویژه برنامه 08:10
  زمان آغاز: 12:28:35
  زمان پایان : 12:33:55
  مدت برنامه : 00:05:20
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی بین ویژه برنامه 09:00
  زمان آغاز: 12:33:55
  زمان پایان : 12:39:29
  مدت برنامه : 00:05:34
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی بین ویژه برنامه 10:20
  زمان آغاز: 12:49:01
  زمان پایان : 12:54:23
  مدت برنامه : 00:05:22
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 12:58:54
  زمان پایان : 13:04:19
  مدت برنامه : 00:05:25
  [موضوع] تلـاوت سوره نجم (آیات 1 تا 25) ؛ قاری: استاد عباس امام جمعه*** شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • ویژه برنامه انتخابات 1400
  زمان آغاز: 13:13:38
  زمان پایان : 19:53:15
  مدت برنامه : 06:39:37
  [زنده] [موضوع] ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری***
 • آگهی بین ویژه برنامه 13:30
  زمان آغاز: 19:53:15
  زمان پایان : 19:59:04
  مدت برنامه : 00:05:49
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی بین ویژه برنامه 14:30
  زمان آغاز: 19:59:04
  زمان پایان : 20:05:03
  مدت برنامه : 00:05:59
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی بین ویژه برنامه 14:50
  زمان آغاز: 20:05:03
  زمان پایان : 20:10:41
  مدت برنامه : 00:05:38
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی بین ویژه برنامه 16:30
  زمان آغاز: 20:10:41
  زمان پایان : 20:16:21
  مدت برنامه : 00:05:40
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی قبل از تکرار سریال 17:30
  زمان آغاز: 20:16:21
  زمان پایان : 20:21:59
  مدت برنامه : 00:05:38
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی بین تکرار سریال 17:50
  زمان آغاز: 20:21:59
  زمان پایان : 20:27:30
  مدت برنامه : 00:05:31
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی قبل از خبر 19:00
  زمان آغاز: 20:27:30
  زمان پایان : 20:32:47
  مدت برنامه : 00:05:17
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی قبل از پرونده ویژه 19:30
  زمان آغاز: 20:32:47
  زمان پایان : 20:38:17
  مدت برنامه : 00:05:30
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی قبل از سریال 20:45
  زمان آغاز: 20:50:39
  زمان پایان : 20:56:27
  مدت برنامه : 00:05:48
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • سریال تلویزیونی "کلبه ای در مه"
  زمان آغاز: 20:56:45
  زمان پایان : 21:47:20
  مدت برنامه : 00:50:35
  [قسمت] 12 کارگردان: حسن لفافیان - تهیه‌کننده: سعید پروینی بازیگران: رزیتا غفاری، سام قریبیان، خشایار راد و حمید ابراهیمی***
 • ویژه برنامه انتخابات 1400
  زمان آغاز: 21:47:20
  زمان پایان : 21:59:43
  مدت برنامه : 00:12:23
  [زنده] [موضوع] ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری***
 • اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:15:00
  مدت برنامه : 00:15:00
  [زنده] [موضوع] گزیده خبرهای ایران و جهان
 • آگهی بین ویژه برنامه 22:30
  زمان آغاز: 22:15:00
  زمان پایان : 22:20:12
  مدت برنامه : 00:05:12
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • ویژه برنامه انتخابات 1400
  زمان آغاز: 22:20:12
  زمان پایان : 23:18:24
  مدت برنامه : 00:58:12
  [زنده] [موضوع] ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری***
 • آگهی بین ویژه برنامه 22:50
  زمان آغاز: 23:18:24
  زمان پایان : 23:24:04
  مدت برنامه : 00:05:40
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • آگهی قبل از فوتبال 23:30
  زمان آغاز: 23:24:04
  زمان پایان : 23:29:45
  مدت برنامه : 00:05:41
  شبکه سه شبکه جوان ، سایت، www.tv3.ir ، رایانامه sima3@irib.ir ، تلفن 27863000 ، صندوق پستی 3334-13935 ،پیامک 300003
 • یورو 2020 (نیمه اول فوتبال)
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:29:59
  [زنده] [مجری] محمدحسین میثاقی و محمدرضا احمدی [موضوع] پخش مستقیم فوتبال یورو 2020 (انگلیس - اسکاتلند) [تهیه کننده] مهدی هاشمی