اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • مخاطب خاص
  زمان آغاز: 00:00
  زمان پایان : 00:43
  مدت برنامه : 43 دقیقه
 • دعای کمیل
  زمان آغاز: 00:50
  زمان پایان : 01:40
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • مجموعه "در حاشیه 2 "
  زمان آغاز: 01:40
  زمان پایان : 02:30
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • برنامه شبانگاهی
  زمان آغاز: 02:30
  زمان پایان : 04:10
  مدت برنامه : 100 دقیقه
 • سحرگاهان
  زمان آغاز: 04:10
  زمان پایان : 04:49
  مدت برنامه : 39 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان صبح ، نمازو دعا
  زمان آغاز: 04:49
  زمان پایان : 05:09
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • سمت خدا: سمت خدا (بازپخش)
  زمان آغاز: 05:10
  زمان پایان : 06:00
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • دعای عهد
  زمان آغاز: 06:00
  زمان پایان : 06:10
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • زلال سخن
  زمان آغاز: 06:10
  زمان پایان : 06:55
  مدت برنامه : 45 دقیقه
 • مستند خزندگان ایران
  زمان آغاز: 07:00
  زمان پایان : 07:25
  مدت برنامه : 25 دقیقه
 • 1452: طرح قرآنی 1452
  زمان آغاز: 07:25
  زمان پایان : 07:40
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اخراجی ها 2: فیلم سینمایی اخراجی ها 2
  زمان آغاز: 09:40
  زمان پایان : 11:10
  مدت برنامه : 90 دقیقه
 • یک ماه مانده
  زمان آغاز: 11:15
  زمان پایان : 11:45
  مدت برنامه : 30 دقیقه
 • در حاشیه: مجموعه "در حاشیه 2 "
  زمان آغاز: 11:50
  زمان پایان : 12:40
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 12:45
  زمان پایان : 13:00
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان ظهر ، نمازو دعا
  زمان آغاز: 13:02
  زمان پایان : 13:22
  مدت برنامه : 20 دقیقه
 • فوتبال برتر : پخش مستقیم فوتبال امید ایران - امید کره شمالی
  زمان آغاز: 13:30
  زمان پایان : 15:30
  مدت برنامه : 120 دقیقه
 • مقام چهارم: فیلم سینمایی " مقام چهارم "
  زمان آغاز: 15:30
  زمان پایان : 17:00
  مدت برنامه : 90 دقیقه
 • آسیا سه (ویژه بازیهای آسیایی): ویژه بازی های آسیایی 2018 جاکارتا
  زمان آغاز: 17:10
  زمان پایان : 17:50
  مدت برنامه : 40 دقیقه
 • مستند آقای نخست وزیر
  زمان آغاز: 17:55
  زمان پایان : 18:55
  مدت برنامه : 60 دقیقه
 • اخبار : اخبار ورزشی
  زمان آغاز: 19:00
  زمان پایان : 19:15
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • مستند آینه در آینه
  زمان آغاز: 19:20
  زمان پایان : 19:55
  مدت برنامه : 35 دقیقه
 • فوتبال برتر : فوتبال برتر (کارشناسی)
  زمان آغاز: 20:00
  زمان پایان : 20:10
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • اذانگاهی : اذان مغرب و دعا
  زمان آغاز: 20:10
  زمان پایان : 20:15
  مدت برنامه : 5 دقیقه
 • فوتبال برتر : پخش مستقیم فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان (نیمه اول)
  زمان آغاز: 20:30
  زمان پایان : 21:18
  مدت برنامه : 48 دقیقه
 • اخبار : اخبار شبانگاهی
  زمان آغاز: 21:18
  زمان پایان : 21:26
  مدت برنامه : 8 دقیقه
 • فوتبال برتر : پخش مستقیم فوتبال پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان (نیمه دوم)
  زمان آغاز: 21:33
  زمان پایان : 22:23
  مدت برنامه : 50 دقیقه
 • فوتبال برتر : فوتبال برتر (کارشناسی)
  زمان آغاز: 22:22
  زمان پایان : 22:37
  مدت برنامه : 15 دقیقه
 • قرعه کشی فروشگاه رفاه
  زمان آغاز: 22:45
  زمان پایان : 22:55
  مدت برنامه : 10 دقیقه
 • برنده باش: مسابقه برنده باش
  زمان آغاز: 23:00
  زمان پایان : 00:00
  مدت برنامه : 60 دقیقه