اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

بیست کووید

بیست کووید

تهیه‌کننده:

رشید حاجتمند

کارگردان:

هادی حاجتمند

نویسنده:

حمید برزگر

سریال «بیست کووید» داوطلب شدن عده‌ای از مردم را برای کمک به کادر درمان در دوران کرونا به تصویر می‌کشد اما در میان این افراد، شخصی است که انگیزه حضورش با دیگران فرق دارد...

دریافت قسمت های بیست کووید (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 21 اسفند 1402 - 20:19:50
91 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 1:44:23
92 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
شنبه 19 اسفند 1402 - 20:19:19
87 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 1:57:41
48 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 20:24:55
54 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:15:45
49 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 10:6:8
47 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 1:53:51
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 20:22:46
49 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 2:14:24
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 10:8:13
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 14 اسفند 1402 - 1:41:7
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 20:59:33
47 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 10:9:6
44 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 1:46:50
42 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید» (گزیده)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 20:36:38
54 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 14:26:44
46 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 1:50:11
48 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 20:38:6
46 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 14:15:13
46 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 10:6:27
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 2:4:42
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 20:22:26
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 10:15:19
44 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 1:53:19
44 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 1:57:53
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 10:11:40
43 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 2:3:14
45 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 19:9:47
43 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 10:11:4
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 2:25:38
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 19:17:10
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 14:16:44
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 10:8:56
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 30 بهمن 1402 - 1:48:2
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 19:8:46
54 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 10:6:17
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
یک شنبه 29 بهمن 1402 - 1:57:45
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
شنبه 28 بهمن 1402 - 19:28:10
54 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 26 بهمن 1402 - 2:2:9
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 19:8:27
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 2:0:2
47 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 19:8:52
45 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 10:10:7
54 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 2:35:11
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 10:13:41
46 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 1:47:5
49 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 18:59:40
43 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 2:1:26
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
شنبه 21 بهمن 1402 - 21:5:40
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 14:28:7
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 1:52:9
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 21:0:53
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی «بیست کووید»
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 14:36:58
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 1:42:54
48 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 20:57:48
48 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 14:29:58
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 10:7:11
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 1:42:50
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
شنبه 14 بهمن 1402 - 20:59:3
54 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 13:47:20
46 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 10:10:39
48 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 1:53:11
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
شنبه 7 بهمن 1402 - 20:25:11
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 13:58:48
38 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 2:14:0
45 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 1:54:14
45 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 20:25:36
48 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 13:49:17
47 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 10:7:34
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 1:23:38
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 21:9:57
55 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 20:58:21
47 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 13:50:7
51 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 10:5:3
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 2:36:35
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 20:27:21
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 14:5:8
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 10:5:53
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 1:48:8
50 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 20:26:16
53 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 14:20:14
47 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 10:2:11
52 دقیقه
مجموعه تلویزیونی "بیست کووید"
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 1:19:33
53 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها