اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

صحبت های نجم الدین شریعتی در ارتباط با مجری ماه محرم و صفر برنامه سمت خدا

صحبت های نجم الدین شریعتی در ارتباط با مجری ماه محرم و صفر برنامه سمت خدا

نجم‌الدین شریعتی مجری شناخته شده تلویزیون اجرایِ برنامه «سمت خدا» را به مدت دو ماه به رضا ملایی واگذار می‌کند و پس از دوماه اول ربیع‌الاول به برنامه سمت خدا باز خواهد گشت.

دریافت قسمت های سمت خدا (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سمت خدا
دو شنبه 3 مهر 1402 - 13:6:35
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 2 مهر 1402 - 13:5:35
54 دقیقه
سمت خدا
شنبه 1 مهر 1402 - 10:54:14
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 31 شهریور 1402 - 4:43:27
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 10:54:13
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 4:39:50
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 13:16:39
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 13:5:42
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 4:38:17
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 10:57:9
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 4:38:1
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 10:56:0
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 24 شهریور 1402 - 4:35:55
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 13:8:14
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 4:35:29
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 13:10:54
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 13:10:9
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 4:33:56
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 13:9:54
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 4:33:40
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 13:10:15
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 4:36:3
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 18 شهریور 1402 - 13:7:35
53 دقیقه
سمت خدا-تکرارعاملی
جمعه 17 شهریور 1402 - 4:32:42
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 13:6:22
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 4:28:52
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 13:11:55
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 13:12:20
49 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 4:29:11
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 13:7:30
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 4:30:42
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 13:7:48
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 4:28:33
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 11 شهریور 1402 - 13:5:53
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 10 شهریور 1402 - 4:24:1
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 13:0:23
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 4:21:23
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 13:5:56
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 13:15:1
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 4:21:15
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 13:14:58
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 4:25:2
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 13:10:18
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 4:18:11
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 4 شهریور 1402 - 13:9:15
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 3 شهریور 1402 - 4:17:44
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 13:9:36
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 4:14:23
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 13:9:23
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 13:10:24
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 4:8:13
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 13:11:42
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 4:12:6
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 13:10:11
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 4:10:45
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 28 مرداد 1402 - 13:10:37
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 27 مرداد 1402 - 4:10:43
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 13:10:7
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 4:7:13
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 13:9:14
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 4:7:18
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 13:11:47
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 4:4:12
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 13:9:13
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 4:1:36
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 21 مرداد 1402 - 13:11:10
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 20 مرداد 1402 - 4:3:24
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 13:9:40
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 3:59:32
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 13:9:14
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 13:8:38
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 3:59:59
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 13:10:34
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 4:1:59
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 13:10:14
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 3:57:52
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 14 مرداد 1402 - 13:12:32
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 13 مرداد 1402 - 3:51:26
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 13:7:46
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 5:2:55
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 13:5:15
48 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 3:49:49
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 13:10:41
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 3:50:51
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 13:9:15
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 3:50:10
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 13:8:56
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 3:48:19
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 7 مرداد 1402 - 13:36:19
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 6 مرداد 1402 - 3:59:5
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 13:12:49
58 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 13:8:59
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 3:44:28
48 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 3:45:16
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 13:12:15
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 3:46:37
41 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 13:10:24
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 3:42:42
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 31 تیر 1402 - 13:4:56
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 تیر 1402 - 3:39:49
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 13:10:54
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 13:2:58
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 3:38:0
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 تیر 1402 - 13:9:11
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 تیر 1402 - 3:38:17
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 تیر 1402 - 13:10:2
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 تیر 1402 - 3:37:32
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 تیر 1402 - 13:36:27
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 تیر 1402 - 3:37:33
44 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 تیر 1402 - 13:5:54
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 تیر 1402 - 3:33:50
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 11:0:14
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 تیر 1402 - 3:29:56
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 13:13:3
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 3:29:57
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 13:11:39
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 تیر 1402 - 3:30:27
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 13:10:45
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 تیر 1402 - 3:29:31
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 تیر 1402 - 13:9:7
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 تیر 1402 - 13:6:29
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 16 تیر 1402 - 3:27:46
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 13:9:11
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 3:23:43
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 13:13:25
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 تیر 1402 - 13:9:53
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 تیر 1402 - 3:26:33
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 تیر 1402 - 13:11:47
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 تیر 1402 - 3:27:1
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 تیر 1402 - 13:10:52
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 تیر 1402 - 3:24:10
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 10 تیر 1402 - 13:3:39
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 9 تیر 1402 - 3:22:33
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 13:12:39
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 تیر 1402 - 3:20:8
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 13:15:33
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 3:21:17
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 تیر 1402 - 13:15:7
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 تیر 1402 - 3:20:11
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 تیر 1402 - 13:13:49
59 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 تیر 1402 - 3:25:25
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 تیر 1402 - 13:11:54
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 تیر 1402 - 3:21:7
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 3 تیر 1402 - 13:8:38
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 تیر 1402 - 3:17:27
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 13:10:27
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 تیر 1402 - 3:16:12
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 13:10:27
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 3:16:55
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 13:10:45
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 30 خرداد 1402 - 3:17:59
60 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 13:9:16
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 خرداد 1402 - 3:17:12
45 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 13:13:7
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 3:17:33
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 خرداد 1402 - 13:5:56
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 26 خرداد 1402 - 3:17:10
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 13:5:58
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 3:15:35
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 13:16:44
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 3:17:26
60 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 13:9:49
60 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 13:10:19
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 3:17:11
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 13:10:47
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 3:15:58
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 خرداد 1402 - 13:6:26
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 خرداد 1402 - 3:18:9
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 11:1:8
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 3:17:25
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 13:9:9
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 3:18:12
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 13:2:34
48 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 3:25:25
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 13:5:6
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 3:19:47
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 12:59:46
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 12:39:39
56 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 خرداد 1402 - 3:22:10
48 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 13:7:7
48 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 3:20:40
61 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 13:8:10
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 3:20:10
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 13:10:40
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 3:23:36
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 13:10:5
49 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 3:23:24
54 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 13:13:34
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 3:24:18
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 6 خرداد 1402 - 13:11:59
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 5 خرداد 1402 - 3:26:40
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 13:10:33
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:26:31
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 13:7:50
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 3:28:31
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 13:10:4
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 3:28:53
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 13:9:53
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:25:42
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 13:9:28
56 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 31 اردیبهشت 1402 - 3:28:22
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 13:11:39
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 3:30:32
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 13:10:40
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 3:30:50
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 13:8:14
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 3:32:47
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 13:2:55
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 3:37:35
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 13:9:35
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 3:37:15
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 13:10:21
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 24 اردیبهشت 1402 - 3:36:55
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 13:4:15
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 3:40:33
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 12:59:47
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 3:41:7
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 13:9:18
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 3:41:30
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 14:10:23
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 13:32:36
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 3:44:34
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 13:12:36
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 3:46:28
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 13:10:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 3:46:34
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 13:6:31
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 3:49:25
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 13:8:46
54 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 3:50:7
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 13:11:0
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 3:50:58
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 13:8:28
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 3:55:33
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 13:10:9
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 3:55:53
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 13:10:43
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 3:57:6
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 13:5:53
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 3:59:42
46 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 13:8:35
46 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 4:3:3
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 13:7:53
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 4:2:43
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 13:10:14
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 5 اردیبهشت 1402 - 4:3:50
52 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 4 اردیبهشت 1402 - 13:4:7
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 13:2:20
56 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 13:4:42
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 فروردین 1402 - 13:6:32
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 فروردین 1402 - 13:8:5
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 27 فروردین 1402 - 13:5:50
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 26 فروردین 1402 - 13:5:44
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 13:2:1
58 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 13:3:26
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 13:11:40
47 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 13:4:0
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 20 فروردین 1402 - 13:6:35
52 دقیقه
سمت خدا
شنبه 19 فروردین 1402 - 13:3:22
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 18 فروردین 1402 - 5:2:12
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 13:3:32
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 5:4:41
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 12:59:37
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 12:12:22
32 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 14 فروردین 1402 - 12:10:1
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 13 فروردین 1402 - 10:31:26
35 دقیقه
سمت خدا
شنبه 12 فروردین 1402 - 10:34:43
31 دقیقه
سمت خدا
جمعه 11 فروردین 1402 - 10:32:19
35 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 10:32:14
35 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 9 فروردین 1402 - 10:31:36
36 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 10:34:0
33 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 10:31:7
37 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 10:33:29
35 دقیقه
سمت خدا
شنبه 5 فروردین 1402 - 10:34:36
34 دقیقه
سمت خدا
جمعه 4 فروردین 1402 - 10:30:52
38 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 10:29:57
40 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 12:29:0
37 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 12:23:2
38 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 12:49:51
67 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 29 اسفند 1401 - 3:6:31
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 13:13:40
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 3:12:39
45 دقیقه
سمت خدا
شنبه 27 اسفند 1401 - 13:13:40
45 دقیقه
سمت خدا
جمعه 26 اسفند 1401 - 2:49:49
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 13:10:2
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 3:6:40
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 13:11:12
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 3:8:33
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 13:11:58
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 13:15:51
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 3:10:52
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 13:12:25
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 3:17:26
50 دقیقه
سمت خدا
شنبه 20 اسفند 1401 - 13:10:30
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 19 اسفند 1401 - 2:55:21
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 13:9:14
55 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 3:29:18
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 13:11:7
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 4:0:30
55 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 3:49:5
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 13:10:23
55 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 3:17:42
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 13:11:25
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 3:24:46
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 13:10:58
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 3:26:49
49 دقیقه
سمت خدا
شنبه 13 اسفند 1401 - 13:14:56
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 12 اسفند 1401 - 3:21:33
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 13:10:24
52 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 3:28:6
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 13:18:45
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 3:28:28
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 13:5:48
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 3:29:55
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 13:11:22
53 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 3:29:46
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 13:10:31
55 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 3:39:28
46 دقیقه
سمت خدا
شنبه 6 اسفند 1401 - 13:9:50
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 5 اسفند 1401 - 3:12:14
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 14:10:34
19 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 13:40:34
15 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 13:5:16
23 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 3:26:36
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 13:13:33
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 3:38:44
46 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 13:11:31
50 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 3:29:22
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 13:9:18
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 3:32:36
49 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 13:6:57
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 30 بهمن 1401 - 3:38:47
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 29 بهمن 1401 - 13:22:45
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 28 بهمن 1401 - 3:20:57
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 13:12:36
57 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 3:26:42
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 13:10:22
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 3:38:49
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 13:11:25
54 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 3:52:49
48 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 13:9:18
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 23 بهمن 1401 - 3:41:57
61 دقیقه
سمت خدا
شنبه 22 بهمن 1401 - 13:21:36
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 22 بهمن 1401 - 13:11:36
50 دقیقه
سمت خدا
جمعه 21 بهمن 1401 - 3:38:15
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 21 بهمن 1401 - 3:25:25
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 13:8:28
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 3:55:1
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 13:9:22
53 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 3:52:49
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 13:10:59
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 18 بهمن 1401 - 3:47:8
57 دقیقه
سمت خدا - رفیعی
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 13:3:34
57 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 3:59:45
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 13:10:20
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 3:48:29
59 دقیقه
سمت خدا
شنبه 15 بهمن 1401 - 13:7:38
59 دقیقه
سمت خدا
جمعه 14 بهمن 1401 - 3:39:8
48 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 13:12:11
53 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 4:3:30
43 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 13:31:30
35 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 13:10:37
50 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 3:54:27
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 13:12:5
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 3:58:8
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 13:12:12
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 10 بهمن 1401 - 4:0:7
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 13:8:22
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 3:56:31
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 8 بهمن 1401 - 13:9:31
53 دقیقه
سمت خدا
جمعه 7 بهمن 1401 - 3:40:44
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 13:10:7
51 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 4:1:47
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 13:9:39
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 3:51:39
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 13:10:24
53 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 3:58:56
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 13:8:32
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 4:2:25
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 13:11:31
53 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 4:2:12
53 دقیقه
سمت خدا
شنبه 1 بهمن 1401 - 13:6:48
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 30 دی 1401 - 3:45:25
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 دی 1401 - 13:5:39
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 29 دی 1401 - 3:59:34
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 13:11:59
54 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 28 دی 1401 - 3:58:27
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 دی 1401 - 13:10:18
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 27 دی 1401 - 4:1:30
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 13:15:8
56 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 26 دی 1401 - 4:2:22
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 دی 1401 - 13:14:37
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 25 دی 1401 - 3:55:46
59 دقیقه
سمت خدا
شنبه 24 دی 1401 - 13:10:38
59 دقیقه
سمت خدا
جمعه 23 دی 1401 - 3:46:11
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 دی 1401 - 13:13:33
49 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 22 دی 1401 - 4:12:16
47 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 دی 1401 - 13:16:35
47 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 21 دی 1401 - 4:11:38
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 دی 1401 - 13:17:15
47 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 20 دی 1401 - 4:9:0
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 13:10:58
51 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 19 دی 1401 - 4:4:57
50 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 دی 1401 - 13:9:45
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 18 دی 1401 - 4:4:14
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 17 دی 1401 - 13:10:12
52 دقیقه
سمت خدا
جمعه 16 دی 1401 - 3:47:14
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 13:15:19
56 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 15 دی 1401 - 4:0:29
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 13:6:31
52 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 14 دی 1401 - 4:4:55
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 13:4:55
57 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 13 دی 1401 - 4:4:51
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 13:8:59
54 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 12 دی 1401 - 4:1:26
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 دی 1401 - 13:10:49
52 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 11 دی 1401 - 4:5:1
51 دقیقه
سمت خدا
شنبه 10 دی 1401 - 13:10:43
51 دقیقه
سمت خدا
جمعه 9 دی 1401 - 3:37:21
59 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 دی 1401 - 13:9:25
59 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 8 دی 1401 - 3:58:14
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 دی 1401 - 13:8:58
49 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 7 دی 1401 - 3:51:29
60 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 دی 1401 - 13:11:29
56 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 6 دی 1401 - 3:46:7
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 13:12:28
58 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 5 دی 1401 - 3:57:40
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 دی 1401 - 13:10:59
51 دقیقه
سمت خدا
یک شنبه 4 دی 1401 - 3:58:11
57 دقیقه
سمت خدا
شنبه 3 دی 1401 - 13:11:37
57 دقیقه
سمت خدا
جمعه 2 دی 1401 - 3:35:48
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 دی 1401 - 13:12:6
58 دقیقه
سمت خدا
پنج شنبه 1 دی 1401 - 4:0:18
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 13:7:43
51 دقیقه
سمت خدا
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 3:57:45
52 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 آذر 1401 - 13:11:0
51 دقیقه
سمت خدا
سه شنبه 29 آذر 1401 - 3:54:17
55 دقیقه
سمت خدا
دو شنبه 28 آذر 1401 - 13:10:25
52 دقیقه