اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

شهر

کارگردان:

بن َافلک

داگ و دوست جوانش  اهل چارلستون بوستون هستند. آنها با مدیریت و سرپرستی یک سارق پیر، برنامه سرقت بزرگ از بانک بوستون را با موفقیت اجرا می کنند. مدیر بانک دختری به نام کلر است که داگ و دوستانش برای اطمینان از سلامت فرار،او را به عنوان گروگان با خود می برند و در  میانه راه رها می کنند. پلیس از کلر می خواهد هر نشانی یا سرنخی از سارقان دارد در اختیارشان قرار دهد، ولی کلر از ترس و نگرانی سکوت می کند  و...

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها