اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید

چشم بندی

تهیه‌کننده:

سلیم ثنایی

کارگردان:

شاهد احمدلو

"چشم بندی"، داستان کارخانه ای است که دچار حریق شده و افرادی درگیر این داستان شده اند. چشم بندی ملودرامی شیرین با بازی حمید لولایی، مرجانه گلچین، سروش جمشیدی، شهرام قائدی و امید روحانی است.

معرفی برنامه

شاهد احمدلو کارگردان و امیر ابیلی سرپرست نویسندگان هستند و تهیه کنندگی این سریال بر عهده سلیم ثنائی است.

 

دریافت قسمت های سریال چشم بندی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 19:52:59
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 19:51:32
27 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 15:2:33
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 9:28:25
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 2:23:0
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 8 بهمن 1401 - 19:51:29
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 8 بهمن 1401 - 19:51:19
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 8 بهمن 1401 - 19:50:59
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 7 بهمن 1401 - 14:41:39
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 7 بهمن 1401 - 10:32:14
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 7 بهمن 1401 - 2:39:14
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 19:53:0
28 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 19:50:57
28 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 14:6:3
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 14:5:43
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 2:33:9
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 19:52:2
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 5 بهمن 1401 - 19:51:22
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 15:12:47
36 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 15:11:47
36 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 9:29:54
35 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 4 بهمن 1401 - 2:49:58
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 19:51:7
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 19:51:3
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 15:11:4
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 9:27:44
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 2:27:17
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 3 بهمن 1401 - 2:26:49
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 19:51:15
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 15:21:57
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 10:29:37
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 2:59:34
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 1 بهمن 1401 - 19:50:8
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 30 دی 1401 - 15:31:28
35 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 30 دی 1401 - 11:9:58
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 30 دی 1401 - 3:10:26
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 29 دی 1401 - 19:52:27
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 29 دی 1401 - 19:51:39
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 29 دی 1401 - 1:49:8
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 19:49:11
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 15:19:17
35 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 15:18:32
35 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 10:23:47
37 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 10:23:39
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 2:34:49
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 28 دی 1401 - 2:32:37
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 27 دی 1401 - 19:49:41
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 27 دی 1401 - 19:48:6
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 27 دی 1401 - 15:24:25
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 27 دی 1401 - 10:9:42
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 27 دی 1401 - 3:19:36
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 19:49:35
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 19:48:59
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 19:47:39
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 15:36:36
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 15:31:20
35 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 10:18:28
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 2:14:54
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 26 دی 1401 - 2:13:47
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 19:47:25
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 19:46:15
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 19:46:9
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 15:34:42
35 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 15:30:42
36 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 10:21:15
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 25 دی 1401 - 2:17:26
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 24 دی 1401 - 19:46:15
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 24 دی 1401 - 19:45:51
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 23 دی 1401 - 16:22:56
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 23 دی 1401 - 10:58:11
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 23 دی 1401 - 10:57:2
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 23 دی 1401 - 2:42:16
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 23 دی 1401 - 2:41:47
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 22 دی 1401 - 19:49:55
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 22 دی 1401 - 19:49:14
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 22 دی 1401 - 14:10:31
28 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 22 دی 1401 - 14:8:45
28 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 22 دی 1401 - 3:0:51
28 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 21 دی 1401 - 19:45:46
28 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 21 دی 1401 - 19:45:16
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 21 دی 1401 - 15:29:28
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 21 دی 1401 - 15:26:40
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 21 دی 1401 - 10:30:35
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 21 دی 1401 - 2:42:30
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 20 دی 1401 - 19:46:29
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 20 دی 1401 - 14:7:51
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 20 دی 1401 - 14:7:28
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 20 دی 1401 - 10:20:49
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 20 دی 1401 - 10:17:56
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 20 دی 1401 - 2:31:33
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 19:46:9
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 19:45:58
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 15:20:26
38 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 15:11:24
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 10:18:22
36 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 10:18:12
36 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 2:27:39
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 19 دی 1401 - 2:27:38
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 18 دی 1401 - 19:44:41
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 18 دی 1401 - 15:22:12
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 18 دی 1401 - 10:24:15
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 18 دی 1401 - 2:30:51
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 17 دی 1401 - 19:45:41
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 17 دی 1401 - 14:6:57
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 16 دی 1401 - 16:7:53
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 16 دی 1401 - 10:41:28
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
جمعه 16 دی 1401 - 3:10:2
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 19:45:39
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 19:45:31
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 19:45:31
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 14:35:19
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 10:25:10
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 10:24:35
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 10:24:35
34 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 2:23:53
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 2:23:53
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
پنج شنبه 15 دی 1401 - 2:23:23
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 19:44:49
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 19:44:49
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 19:44:34
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 15:1:14
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 15:0:1
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 15:0:1
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 10:24:10
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 10:24:10
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 2:32:40
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
چهار شنبه 14 دی 1401 - 2:32:40
32 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 19:47:29
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 19:46:15
33 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 16:21:25
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 10:24:56
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 10:24:45
31 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 2:33:0
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
سه شنبه 13 دی 1401 - 2:32:14
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 19:47:20
29 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 19:47:19
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 19:46:43
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 15:5:27
41 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 15:2:30
39 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 14:59:17
39 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 10:16:12
41 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 10:15:5
41 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 2:17:45
41 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
دو شنبه 12 دی 1401 - 2:17:19
41 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 11 دی 1401 - 19:45:31
30 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
یک شنبه 11 دی 1401 - 19:45:10
39 دقیقه
سریال تلویزیونی "چشم بندی"
شنبه 10 دی 1401 - 19:45:35
30 دقیقه
سریال تلویزیونی طنز"چشم بندی"
جمعه 9 دی 1401 - 20:26:56
51 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها