اپلیکیشن شبکه سه
دریافت نسخه اندروید
اسب

اسب

اسب آرشیو

کارگردان:

بابک محمدی

اسب را بیشتر بشناسید
«شما را به نگهداری اسب توصیه می کنم زیرا برکت و خیر در پیشانی آنها نهفته است. مردی اسب سفید گروه تعزیه را که پیر شده خریداری می کند، تا آن را به یکی ازدوستانش بدهد، ولی زمانی که به خانه دوستش جهت تحویل دادن اسب می رود. او را پیدا نمی کند و ...